ราคา
แอพทั้งหมดใช้งานได้ฟรี แต่มีการจำกัดขนาดไฟล์และการทำงานต่อวัน
รายเดือน รายปี-20%
แบบฟรี
$0
พรีเมี่ยม
$5
ต่อเดือน
$48 ปีละครั้ง
รวมเครื่องมือ
50 50
ไฟล์ต่อวัน
10 ไม่ จำกัด
ขนาดไฟล์สูงสุด 700 MB 4 GB
ความเร็ว
เร็ว เร็วขึ้น
โฆษณา ใช่ ไม่ใช่